ΚΙΜΟ Αισθητήρες / Αναμεταδότες
Δείτε και επιλέξτε από τη μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και αναμεταδοτών θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης.

stats

 

HST

PST

TST

 

class50

 

CP50

HM50

TM50

 

 

class200

 


CP200

CTV200

TH200