Οι Ελεγκτές Προγραμματιζόμενης Λογικής (PLC) αποτελούν τον πυρήνα ελέγχου των συστημάτων αυτοματισμού σε όλη τη σύγχρονη βιομηχανία και όχι μόνο.

Η χρήση των PLC σε συνδυασμό με περιφερειακές συσκευές, όπως οι οθόνες αφής, αισθητήρες και οι ενεργοποιητές, αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο για την υλοποίηση πολύπλοκων ολοκληρωμένων εφαρμογών όπου απαιτείται δυναμικός έλεγχος και συνεχής παρακολούθηση παραγωγικών διεργασιών.

FX5_

Αυτοματισμοί PLC

 • Ευελιξία στις μετατροπές αρχικών κυκλωμάτων

 • Γρήγορος εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών

 • Επάρκεια επαφών (ρελέ, χρονικά, μετρητές)

 • Αδιάλειπτη λειτουργία σε «σκληρό» βιομηχανικό περιβάλλον

 • Ευκολία στη διασύνδεση με περιφερειακές μονάδες

 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες τεχνολογίες

 • Ικανότητα χειρισμού μεγάλου αριθμού εισόδων-εξόδων (I/Ο)

 • Συμβατότητα με πληθώρα πρωτοκόλλων επικοινωνίας

 • Δυνατότητα βιομηχανικής δικτύωσης

 • Απεριόριστη Επεκτασιμότητα

Σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις, υψηλής απόδοσης και ευελιξίας δοκιμασμένες σε πληθώρα εφαρμογών στην βιομηχανία

Εφαρμογές PLC από την BitLogic

 • Ανάλυση εφαρμογής, καθορισμός προδιαγραφών, αποτύπωση αλγορίθμου, επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού με διασφάλιση επεκτασιμότητας

 • Εξατομικευμένος, αναλυτικά τεκμηριωμένος προγραμματισμός

 • Τεχνική υποστήριξη, εντοπισμός βλαβών σε συστήματα PLC, ανεξαρτήτου κατασκευαστή ( ΜΙTSUBISHI, SIEMENS, ΟΜRON, HITACHI …..)

 • Εκπαίδευση προγραμματισμού PLC σε μηχανικούς, σε τεχνικό προσωπικό βιομηχανιών

 • Σχεδίαση κατασκευή πίνακα αυτοματισμού, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία

 • Δομημένο,ς αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (LADDER, SCL, FBD, STL)

 • Αντικατάσταση παλαιού PLC με νέο, της ίδιας εταιρείας, με μετατροπή του υπάρχοντος προγράμματος (Migration)

 • Αναβάθμιση παλαιού συστήματος PLC, κατόπιν ανάλυσης, με αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού ελέγχου και επαναπρογραμματισμό του νέου (Upgrade)