Τρόφιμα - Ποτά

Κονσερβοποιίες - Προϊόντα Ζύμης - Συσκευασία Τροφίμων - Παστερίωση

bending

Επεξεργασία Μετάλλου

Διαμόρφωση - Κοπή - Συγκόλληση - Τροφοδοσία

Επεξεργασία
Υδάτινων Πόρων - Αποβλήτων

Βιολογικοί Σταθμοί - Αντλιοστάσια - Δεξαμενές - Διαχείριση Πόσιμου

Χημικά - Καύσιμα

Φυσικοχημικές Διεργασίες - Μονάδες Παραγωγής Χημικών - Process Control

Διαχείριση Ενέργειας

Διαχείριση ΑΠΕ - Καταγραφή Ενεργειακών Δεδομένων

Έργα Υποδομής
Συγκοινωνία

Δημόσιες Επιχειρήσεις - Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Αυτοκινητόδρομοι

Διασφάλιση Ποιότητας

Υποστήριξη HACCP - Καταγραφές Θερμοκρασίας & Κρίσιμων Δεδομένων - Ιχνηλασιμότητα