Η κατασκευή των πινάκων , αποτελεί σημαντικό μέρος στην ολοκλήρωση ενός έργου αυτοματισμού.

Η τεκμηρίωση , η δόμηση και ευκολία του χειρισμού αλλά και της διάγνωσης βλαβών, κάνουν τη διαφορά στην υλοποίηση του πίνακα αυτοματισμού.

Η BitLogic υλοποιεί χωρίς περιορισμό, όλες της τεχνικές που αρμόζουν στην κάθε εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες σας, με στόχο ο πίνακας αυτοματισμού να αποτελεί μία κατασκευή που κάνει τη διαφορά και υποστηρίζει την λειτουργία του έργου αυτοματισμού.

apm2

Εξειδικευμένοι πίνακες αυτοματισμού

 • Γρήγορος εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών

 • Απεριόριστη επεκτασιμότητα

 • Στοιβαρή κατασκευή, αντοχή στον χρόνο

 • Εύκολη καλωδίωση , τερματισμός εξωτερικών σημάτων

 • Απεριόριστο μέγεθος , modular κατασκευή

 • Μόνιμη δικτύωση, απομακρυσμένη διάγνωση βλαβών

Η BitLogic έχοντας εμπειρία πολλών ετών στην κατασκευή εξειδικευμένων πινάκων αυτοματισμού και έχοντας επενδύσει σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό μπορεί και εξυπηρετεί άμεσα ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές σε πολύ μικρό χρόνο

Κατασκευή εξειδικευμένων πινάκων αυτοματισμού

 • Πίνακες PLC, Servo Drives, Inverters, Industrial PC

 • Πίνακες αυτοματισμού και τηλεειδοποίησης

 • Πίνακες καταγραφής θερμοκρασίας - υγρασίας τοπικά σε USB stick, SD card

 • Custom πίνακες, κονσόλες χειρισμού ειδικών διαστάσεων, IP67 προστασίας ΗΜΙ, IP67 communication ports

 • Όλοι οι πίνακες συνοδεύονται από σήμανση, αριθμημένη κλεμμοσειρά, αναλυτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, λίστα υλικών, ατομικό σειριακό αριθμό

 • Ανοξείδωτοι, γαλβανιζέ, πλαστικοί, αλουμινίου