Σημαντικό ρόλο στην λειτουργική αξιοπιστία των συστημάτων αυτόματου ελέγχου κατέχουν τα Βιομηχανικά Δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων. Για την υλοποίηση τους απαιτείται η κατάλληλη επιλογή της τοπολογίας του δικτύου, του τρόπου δικτύωσης, του μέσου δικτύωσης και του πρωτόκολλου επικοινωνίας. Τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται ευρέως στα βιομηχανικά δίκτυα είναι τα, PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet, MODBUS, CAN, HART.

network-cable-ethernet-computer-159304

Πλεονεκτήματα Βιομηχανικών Δικτύων

 • Αδιάκοπη και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της παραγωγικής διεργασίας

 • Καλύτερος συντονισμός των επιμέρους τμημάτων της παραγωγής

 • Αποτελεσματικότερη «συνεργασία» μεταξύ ανθρώπων και μηχανών

 • Κεντρική και ταχύτερη αποσφαλμάτωση συστημάτων στην παραγωγική διεργασία

 • Αύξηση της παραγωγικότητας

 • Διασύνδεση συστημάτων διαφορετικών κατασκευαστών

Η απεριόριστη γκάμα του εξοπλισμού δικτύωσης που διαθέτει η BitLogic ως αντιπρόσωπος της ADVANTECH καθώς και τα πολλά εξειδικευμένα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνουν τη σιγουριά για την καταλληλότητα του δικτύου που θα επιλέξουμε για την εφαρμογή σας

Εφαρμογές Βιομηχανικών Δικτύων από την BitLogic

 • Σχεδίαση και υλοποίηση όλων των βιομηχανικών πρωτοκόλλων Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, MODBUS, EtherCAT...

 • Απεριόριστη γκάμα εξοπλισμού, όλων των προδιαγραφών, extended temperature, ATEX, IP67

 • Δρομολόγηση, εγκατάσταση, συγκόληση οπτικών ινών

 • Μετατροπή του μέσου μετάδοσης, οπτικές ίνες, χαλκός, ασύρματα

 • Μετατροπή πρωτοκόλλου, RS232, RS484, RS422, Ethernet, USB

 • Εξειδικευμένες υλοποιήσεις, FO Redundant Ring