Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της BitLogic έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες εφαρμογές ενσωματώνοντας ρομποτικά συστήματα ελέγχου απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις της παραγωγικής σας διεργασίας.

kuka-bitlogic

Αυτοματισμοί με Robot

 • Διαλογή και εναπόθεση προϊόντων (pick and place)

 • Συσκευασία προϊόντων (packaging)

 • Κοπή και συγκόλληση υλικών (cut and welding)

 • Χειρισμό υλικών (material handling)

 • Τροφοδότηση - υποστήριξη μηχανών (feeding - machine tending)

 • Παλετάρισμα (palletizing)

 • Συναρμολόγηση προϊόντων (assembly)

 • Ρομποτικά συστήματα με μηχανική όραση για έλεγχο και επιθεώρηση προϊόντων (vision guided robots for testing and inspection)

Αυτοματοποίηση με ρομποτικά συστήματα σημαίνει παραγωγικότητα , σταθερή ποιότητα προϊόντων, ανταγωνιστικότητα

Εφαρμογές ρομποτικής από την BitLogic

 • Σχεδίαση εφαρμογής, 3D, προσομοίωση, καθορισμός προδιαγραφών

 • Σχεδίαση κατασκευή custom αρπάγης Robot

 • Σχεδίαση κατασκευή μηχανολογικών υποσυστημάτων,συστημάτων κίνησης servo, πίνακα αυτοματισμού PLC

 • Προμήθεια Robot, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία

 • After Sales Service 24/7

 • Σχεδίαση κατασκευή κυκλώματος ασφαλείας χειριστών, κελιού ασφαλείας,